Er zijn nu meer dan

600.000 werklozen.

Als een groot deel van deze meewerkt, van beneden, via mond te mond en via folders, onderdrukte informatie tot de laatste Nederlander te brengen, dann krijgt de economie geweldige impulsen en velen vinden weer werk.

 

Informatie 1

Door het machtssysteem - van boven dus - wordt cheap Clean Energy onderdrukt. (Bestudeer de bewijzen!). Cheap Clean Energy is nu mogelijk voor 1/10 van de prijs, die vandaag de dag wordt geïncasseerd. Multi-miljarden worden via te hoge prijzen afgeroomd, verdwijnen in de bedrogeconomie van energiebedrijven van de Multinationals. O.a. in de olie-bedrijven. Zie film over een van meerdere onderdrukte energie-technieken: www.albatross-windmachine.jaaaa.net . Nooit gehoord? Deze informatie wordt van boven, van het machtssysteem, tegengehouden (Bestudeer, hoe ze het doen!:

 

Vraag, samen met een getuige (een groep van getuigen), na bij ‘eindredacties’ van kranten en tv-redacties! Vraag na bij energiebedrijven! Vraag na bij ministeries en politieke leiders… ! Test, controleer, om het te weten!) Van boven wordt deze informatie tegengehouden. Daarom informatie nu van beneden. Het draait alles om geld. Veel geld kunt U besparen door deze afroompraktijken te doorkruizen.

Help dus mee, informatie 1 te verspreiden en zo een vuist te maken tegen bedrog 1 : het energie-bedrog !

Stap 1: Doe mee in de werkurenruilbank! Werk voor anderen en laat anderen voor je werken! Zonder geld! Meteen profijt! Meteen werk en profijt!

Stap 2 : Werk voor de cCE-groep via de werkurenruilbank! Het werk: folders van de cCE-groep verspreiden, ook mondpropaganda maken. Verdien zo a) basis-uren, die later Euro’s kunnen worden, verdien b) gelijktijdig ook nog direct (veel*) geld door MLM-activiteiten : de winst-gedreven organisatie opbouwen, die de informatie echt verspreiden kan. Idealisme en winst als drijfveren: dat werkt! (MLM = Multi-Level-Marketing, een bekende vorm van doorgeef-organisatie met vele niveaus (levels), waar ook het succes, een lid te werven, wordt beloond). De cCE-groep betaalt dubbel: 1. met basis-uren en 2. met succes fee (= 10 ) voor ieder geworven lid). De complete beloning-plan staat op pagina 2.

*) wie het eerst daarbij is, verdient meer. Belangrijk: iedereen wint!

 

 

Een vuist maken tegen bedrog

Zinvol werken en geld verdienen

Oval: more
Oval: more
Oval: more

Pagina 2:  Via de werkurenruilbank kunnen wij samen veel gedaan krijgen. Werk-tussen-resultaten worden hier niet in vorm van geld bewaard, maar in vorm van basis-uren: eigentlijk zijn de basis-uren het werkelijke geld. De werkurenruilbank creëert winst voor iedereen. De sleutel tot intrede in de ruilbank is betaling van een lid bijdrage van 50 , eenmalig. Dat is een maandbijdrage van minder dan 5 . Een deel van het geld gaat meteen naar u terug: daarvoor krijgt u werkmiddelen. Een deel wordt benut, om de groeiende organisatie te belonen, door die u bent geïnformeerd en geworven. Een derde deel gaat in de grote kassa, uit die cCE-technieken worden gesteund. Uiteindelijk is dat ook voor u!

Omdat de organisatie verder groeit en u nu daarbij bent, behoort u nu tot degenen, die worden beloond:  Zo komen de 50 € snel dubbel en drievoudig tot u terug.

Concreet, in bedragen:

10 €  gaan in de grote cCE-kassa.

10 € gaan in vorm van werkmiddelen (papieren en reclame-stempel) aan u terug.

10 € gaan naar het lid 1, door dat u bent geworven.

5  €  gaan naar het lid 2, dat lid 1 heeft geworven.

4  €  gaan naar het lid 3, dat lid 2 heeft geworven.

3  €  gaan naar het lid 4, dat lid 3 heeft geworven.

2  €  gaan naar het lid 5, dat lid 4 heeft geworven.

1  €  gaan naar het lid 6, dat lid 5 heeft geworven.

1  €  gaan naar het lid 7, dat lid 6 heeft geworven.

1  €  gaan naar het lid 8, dat lid 7 heeft geworven.

0.5 € gaan naar het lid 9, dat lid 8 heeft geworven.

0.5 € gaan naar het lid 10, dat lid 9 heeft geworven.

0.5 € gaan naar het lid 11, dat lid 10 heeft geworven. 11 levels!

0.3 € gaan naar } de eerste 3 personen, die de cCE-actie hebben gestart.

0.3 € gaan naar } de eerste 3 personen, die de cCE-actie hebben gestart.

0.3 € gaan naar } de eerste 3 personen, die de cCE-actie hebben gestart.

Zij dus vlug daarbij! Iedere keer, dat uw deel van de MLM-organisatie-boom groeit, krijgt u direct geld. Dat gaat over 11 levels. De kleine bedragen krijgt u heel vaak: daar zijn dan anderen voor u bezig geweest. De grote bedrag 10 € is uw beloning iedere keer, dat u direct een nieuw lid werft. Werft u 5, dan zijn uw 50 € al terug. Werft u 10, dan zijn 100 € terug. Maar vooral de kleine bedragen worden samen behoorlijk groot.

Als u, omdat heel laat lid geworden, maar 30 € of 20 € terug krijgt, kunt u nog beroep doen op de cCE-groep. Deze betaalt u dan het verschil, zodra de cCE-economie met winst draait. Dat is een toezegging! Zorg met ons daarvoor, dat de cCE-economie opbloeit! Dat is uw grootste winst. Ook deelname aan de werkurenruilbank is veel meer waard dan 20 of 30 €, of als 50 €, de instap-prijs.

Noteer de uren, die u heeft ingezet voor MLM-activiteiten! Ook deze vergoed de cCE-groep (met 10 € per basis-uur), als u aantoonbare bijdragen heeft geleverd, zodra de cCE-economie winst genereert.

Reken eens:  Als 160.000 ‘werklozen’ (van de 600.000 werklozen) zinvol hebben meegewerkt voor de cCE-groep en ieder van hen gemiddeld 100 Nederlanders over het energiebedrog heeft geïnformeerd, dan zijn samen 16 miljoen Nederlanders over het energiebedrog op de hoogte gebracht. Als iedereen gemiddeld 10 uren heeft ingezet, dan zijn 1.6 miljoen basis-uren a 10 € te vergoeden. Dat zijn dus 16 miljoen €. Dat is kleingeld in verhouding tot de vele miljarden €, die in de energie-economie omgaan. Die werkuren uitbetalen en belonen is dan makkelijk.

Via internet kunt u de stand van uw basis-uren in de ruilbanl zien. Zorg daarvoor, dat uw opname-bedrag op de ruilbank-rekening 81 22 19 19 8 (ABN-AMRO) komt te staan. Dan kan het los gaan. Dan wordt u door leden benaderd.

Oval: more
Oval: more