Is het verstandig, om voor 20 keer meer winst te kiezen?

Of is het verstandig, om voor 20 keer minder winst te kiezen?

MP Rutte en EZ-minister Kamp kiezen constant voor 20 keer minder, om de olie-industrie in stand te houden.

Zijn ze de juiste bestuurders voor onze maatschappij?

Het is heel eenvoudig te berekenen (iedere scholier kan dit), dat wind, die op de bodem via de bekende bodemwindmolens 5% van onze energiebehoefte kan dekken, op grotere hoogte 20 keer meer energie levert, dus 100%, en alles schoon, en de olie-industrie overbodig maakt, die voor haar vieze producten constant multi-miljarden € volksvermogen incasseert en opvreet, multi-miljarden, die wij beter kunnen besteden.

Op grotere hoogte waait sterke wind 4 keer vaker, en hij is daar boven zo sterk, dat hij per uur 5 keer meer energie oplevert. 4 x 5 = 20. Is dat zo moeilijk te begrijpen, meenheer Rutte, meenheer Kamp?

Rutte en Kamp kiezen daarvoor, 4.5 miljard € belastingsgeld als subsidie in bodemwindmolens op zee te stoppen, en null € in Albatross-windmolens op zee, die op grote hoogte kunnen vissen en per MW veel goedkoper te bouwen zijn en veel goedkoper kWh produceren, ca. 0.5 Cent /kWh. Rutte en Kamp kiezen dus voor 20 keer minder, en ze zeggen niet, waarom. Natuurlijk weten wij dat: ze zijn partij van de olie-industrie. Herhaaldelijk hebben ze van de cCE-groep alle nodige informatie gekregen. Maar ze reageren bewust niet. Ze zwijgen de betere techniek dood. Doodzwijgen, uithongeren, saboteren: hun strategie! Zijn Rutte en Kamp de juiste bestuurders voor onze maatschappij?

De vakmensen van de cCE-groep (cheap Clean Energy Group) hebben twee cCE-machines ontwikkeld, de boven genoemde Albatross-Windmachine en een watermachine (wij leven op een waterplaneet met reusachtige hoeveelheden cCE in het water). Beide technieken kunnen genoeg cCE voor 7 miljard mensen produceren. Twee keer genoeg is werkelijk genoeg!

Daarnaast heeft de cCE-Group een opslag-techniek voor cCE ontwikkeld.

Als wij Poetin en Merkel en Rutte op video's zien, hoe ze nieuwe olie-contracten vieren, bedoeld voor de komende 20 jaar, dan weten wij direct, wat ze ons te komende 20 jaar willen serveren:  niet bijna gratis clean energy, die beschikbaar is, maar olie, olie, olie: dure olie. Via macht van boven.

 

Nederland heeft koningen nodig:

Blok-koningen

 

clean-energy-solution@jaaaa.net to

Minister H.Kamp . Economische Zaken . NL

 

Hoe kunnen wij

de rotte toestanden veranderen?

 

Tegen kwade machtsgroepen zoals de olie-industrie kan de maatschappij nieuwe middelen ontwikkelen, om zich door te zetten: Tegen kwade groepen heeft een eenling geen kans. Maar vakmensen, die duizenden welwillende burgers achter zich hebben, hebben die kans wel:

 

De maatschappij heeft koningen nodig: blok-koningen, vakmensen, die

qua lef en verstand van zaken met kop en schouders over de doorsnede uitblinken. Achter iedere vakman, die als blok-koning gekozen is, staan 1000 tot 10.000 burgers, of zelfs meer, die hun koning onvoorwaardelijk steunen: Ze gaan doen, wat hij zegt, zolang ze zijn ‘onderdanen’  of volgelingen zijn.

 

De koning zal alleen verstandige dingen van hen eisen. Iedereen kan elke dag uit de koningsgroep stappen. Maar zolang hij lid is, doet hij, wat de koning zegt.  Daarop kan de koning bouwen, wanneer hij acties plant, om goede dingen door te zetten. De koning met zijn lef en zijn verstand van zaken bepaalt het doel, de strategie, de richting, en de mensen achter hem geven de acties kracht.

Een blok-koning organiseert de acties zo, dat zijn onderdanen met lol daarbij zijn. Het mag een feest worden. Successen worden gevierd.

Soms hebben meerdere blok-koningen om tafel gezeten en gemeenzaam een plan bedacht. Soms ageren blok-koningen samen.

 

Als blok-koning voor CLEAN ENERGY stellen wij voor:

                              ———————

Als blok-koning voor CLEAN GOVERNMENT stellen wij voor:

              ———————-

Als blok-koning voor GEZONDHEID stellen wij voor:

               ———————-

Als blok-koning voor ECONOMIE stellen wij voor:

               ———————-

Als blok-koning voor WATER MANAGEMENT stellen wij voor:

               Misschien wordt het een bekende persoon.

             

Blok-koningen organiseren acties zo, dat hun onderdanen met lol daarbij zijn. Het mag een feest worden. Successen worden groot gevierd. Namen van blok-koningen worden straks genoemd. Iedereen mag wensen uiten.

 

Betere organisatie  -  betere maatschappij

 

Actueel

De blok-koningen voor CLEAN ENERGY, voor CLEAN GOVERNMENT,  voor GEZONDHEID, voor ECONOMIE en   voor WATER MANAGEMENT  vegen de plannen, in NL naar Schalie-gas te boren, van tafel. Schalie-gas is - zie boven - als energiebron volledig overbodig. Dat moet de Tweede Kamer weten, die over Schalie-gas gaat debatteren.

 

cCE-groep  geeft informatie en mening

vrijheid van mening, Grondwet, Artikel 7

Onze duidelijke mening hebben wij op 16.4. jl naar de Tweede Kamer gestuurd

 

Website:  www.blok-koningen.jaaaa.net      contact:  blok-koningen@jaaaa.net      

www.blok-koningen.jaaaa.net